A A

Menu
Home / Sociaal Team / Vervoer

Vervoer

Als u als gevolg van lichamelijke beperkingen niet meer met het openbaar vervoer kunt reizen, kunt u een vervoersvoorziening bij ons aanvragen. Sinds kort hebben we de SWOM auto die u met name voor korte ritjes kunt inzetten. Andere mogelijkheden zijn het aanvragen van een pas voor de Regiotaxi, een scootmobiel of een driewielfiets.

Om te beoordelen of u in aanmerking kunt komen voor een vervoersvoorziening kijken we naar uw gezondheid en uw mogelijkheden en beperkingen bij verplaatsingen buitenshuis. Eerst kijken we of u geholpen bent met de SWOM auto of een pasje voor de Regiotaxi.Voor bovenregionaal vervoer bestaat er een landelijke vervoersvoorziening: Valys. Voor meer informatie over de Valys kunt u bellen naar telefoonnummer 0900-9630.

Voor de meeste Wmo-voorzieningen, bijvoorbeeld een scootmobiel, kunt u een keuze maken tussen een verstrekking in natura en een persoonsgebonden budget. Bij de verstrekking van een vervoersvoorziening in natura krijgt u de voorziening in bruikleen verstrekt. U kunt de voorziening gebruiken zoveel en zolang u deze nodig heeft en de noodzakelijke reparatie- en onderhoudskosten worden voor u betaald. Bij een persoonsgebonden budget ontvangt u een geldbedrag waarmee u zelf kunt bepalen welke voorziening u wilt aanschaffen en bij welke leverancier. De gekozen voorziening moet voldoen aan het gestelde eisenpakket. Dit eisenpakket wordt tijdens het indicatieproces door de welzijnsconsulent opgesteld. In het  indicatiebesluit staat de hoogte van het bedrag. Dit bedrag kan lager zijn dan de daadwerkelijke kosten voor de vervoersvoorziening van uw keuze. Voor reparatie en onderhoud kunt u jaarlijks een apart bedrag aanvragen.

Kosten
Voor een vervoersvoorziening wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. De eigen bijdrage wordt niet door SWOM vastgesteld, maar door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925. U kunt ook de website van het CAK raadplegen (www.hetcak.nl).

De factuur van het CAK ontvangt u ongeveer 13 weken nadat wij u hebben aangemeld bij het CAK. U kunt een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage op de website van het CAK. Wij wijzen u erop dat u hieraan geen rechten kunt ontlenen.

Als het persoonsgebonden budget niet toereikend is, bijvoorbeeld omdat u kiest voor een duurdere uitvoering, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening.