A A

Menu
Home / Stichting Vrienden SWOM

Stichting Vrienden SWOM

Waarom Stichting Vrienden SWOM?
Stichting Vrienden SWOM werd opgericht in 2012 om extra financiële middelen te verzamelen. Deze financiele middelen ondersteunen SWOM bij het behalen van haar doelstelling om ‘iedereen te laten meedoen’. Zo organiseert Vrienden SWOM diverse activiteiten in Montfoort en Linschoten, zodat onze inwoners geholpen worden om ‘de regie over het eigen leven te behouden’. SWOM zet mensen in hun kracht, en Stichting Vrienden SWOM helpt daarbij.

Vrienden SWOM heeft een ANBI status. Dat betekent dat Vrienden SWOM een algemeen nut beogende instelling (anbi) is. Ofwel een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Dit betekent voor u dat ook uw gift aftrekbaar is! 

Waarom is uw bijdrage belangrijk?
Sinds de oprichting heeft de Stichting aan diverse activiteiten vorm gegeven. Zo is er een SWOM-auto aangeschaft, waarmee vrijwilligers het vervoer verzorgen van deur tot deur. De auto heeft er al weer heel wat kilometers op zitten, voor mensen die anders de deur minder snel uitkomen. Daaraan heeft u bijgedragen en daarvoor zijn we u enorm dankbaar. De auto blijkt erg nodig te zijn. Om die reden sparen we ook alweer voor een vervangende auto. Naast de auto hebben we nog een rolstoelfiets aangeschaft, zodat mensen die aan een rolstoel gebonden zijn erop uit kunnen om te genieten van de eigen omgeving. Tenslotte hebben we dankzij uw gulle giften een bakfiets kunnen kopen, waarmee allerlei activiteiten van het ‘SWOM DoeMeeHuis’ worden ondersteund. Natuurlijk doen we nog veel meer… Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Vrienden SWOM, we praten u graag bij. 

Wordt u ook vriend van SWOM?
Als vriend van SWOM kunt u SWOM en daarmee indirect uw buren, familie, vrienden, kennissen en misschien zelfs uzelf (in de toekomst) helpen… Kijk maar eens goed rond op de website van SWOM onder Welzijn en Sociaal Team. Heel veel van deze activiteiten had SWOM nooit zonder u kunnen organiseren.

U kunt uw gift storten op rekening NL09RABO0134608151 t.n.v. Stichting Vrienden SWOM. U kunt onze collectebus gebruiken om op uw (verjaardags)feest neer te zetten. U kunt jaarlijks een vaste bijdrage overmaken. Gebruik daarvoor het machtigingsformulier. Of nog makkelijker, gebruik de volgende QR codes voor uw donatie of uw éénmalige gift.

Donatie voor Stichting Vrienden SWOM:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=F91rVcNjSeWStSsG4PwL6g