A A

Menu
Home / Over SWOM / Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Jaarlijks worden rond de 220.000 mensen slachtoffer van ernstig en structureel huiselijk geweld, terwijl circa 1 miljoen mensen het slachtoffer zijn van incidenteel huiselijk geweld. Daarnaast zijn ongeveer 100.000 kinderen jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling in huiselijke kring. Er zijn nog veel slachtoffers die niet of te laat geholpen worden. Het is belangrijk dat medewerkers weten welke stappen zij moeten zetten bij signalen van geweld.

Een meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een medewerker moet omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode is geen meldplicht. Door het gebruik van een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden de verantwoordelijkheid van de medewerker.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (in werking getreden op 1 juli 2013) verplicht het hebben van een meldcode.

Open onderstaande documenten om gedetailleerde informatie over onze meldcode te lezen.

Implementatie meldcode huiselijk geweld en indermishandeling.
Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.