A A

Menu
Home / Over SWOM / Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Jaarlijks worden rond de 220.000 mensen slachtoffer van ernstig en structureel huiselijk geweld, terwijl circa een miljoen mensen te maken krijgt met incidenteel huiselijk geweld. Daarnaast worden er per jaar gemiddeld 100.000 kinderen mishandeld in huiselijke kring. Heel veel van deze slachtoffers worden nog niet of te laat geholpen. Het is daarom belangrijk dat medewerkers weten welke stappen zij moeten ondernemen bij signalen van geweld.

De meldcode huiselijk geweld
Een meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een medewerker moet omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode is geen meldplicht. Door het gebruik van een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden de verantwoordelijkheid van de medewerker.

Wet verplichte meldcode
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is in werking getreden op 1 juli 2013 en verplicht het hebben van een meldcode. Wilt u de meldcode lezen?