A A

Menu
Home / Sociaal Team / Woonvoorziening

Woonvoorziening

Als u door lichamelijke beperkingen belemmerd wordt in het zelfstandig functioneren in uw woning, dan kan een woonvoorziening of woningaanpassing een oplossing zijn. Bijvoorbeeld een aanpassing van drempels, een zitvoorziening in de douche of een traplift. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij SWOM.

Om te beoordelen of u in aanmerking kunt komen voor een woonvoorziening of woningaanpassing kijken we naar uw gezondheid en uw mogelijkheden en beperkingen bij het functioneren in de woning. Dit wil zeggen dat er wordt gekeken naar het gebruik van de woonkamer, slaapkamer, badkamer (natte cel), toilet, keuken en berging.

De huiseigenaar moet toestemming geven wanneer er aanpassingen worden aangebracht in de woning.

Als een dure woningaanpassing nodig is, dan kijkt SWOM of verhuizen een optie is. In dat geval kunt u onder voorwaarden voor een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten in aanmerking komen. Natuurlijk bent u niet verplicht om te verhuizen, maar in dat geval kunt u (in principe) geen aanspraak meer maken op woningaanpassingen of woonvoorzieningen in uw huidige woning.

Heeft u een woonvoorziening (bijvoorbeeld een tillift, douche- of toiletstoel) voor een korte periode (minder dan 6 maanden) nodig dan kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel voor het lenen van deze voorzieningen.

Natura

Bij de verstrekking van een woonvoorziening in natura, krijgt u de voorziening soms in bruikleen verstrekt en soms in eigendom. Bij een voorziening in bruikleen kunt u de voorziening gebruiken zoveel en zolang u deze nodig heeft. De noodzakelijke reparatie- en onderhoudskosten worden voor u betaald.

SWOM werkt met verschillende leveranciers van woonvoorzieningen en woningaanpassingen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Bij een persoonsgebonden budget ontvangt u een geldbedrag waarmee u zelf kunt bepalen welke voorziening u wilt aanschaffen en bij welke leverancier. De gekozen voorziening moet voldoen aan het gestelde eisenpakket. Dit eisenpakket wordt tijdens het indicatieproces door de Wmo-adviseur opgesteld. In het besluit staat de hoogte van het bedrag. Dit bedrag kan lager zijn dan de daadwerkelijke kosten voor de woonvoorziening van uw keuze. Voor reparatie en onderhoud kunt u een apart bedrag aanvragen.

Kosten

Enkele voorzieningen worden om hygiënische redenen in principe altijd in eigendom verstrekt, bijvoorbeeld een douchestoel of toiletstoel. Bij deze voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Voor woonvoorzieningen die in eigendom worden verstrekt via een persoonsgebonden budget wordt ook een eigen bijdrage in rekening gebracht.

De eigen bijdrage wordt niet door SWOM vastgesteld, maar door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925. U kunt ook de website van het CAK raadplegen (www.hetcak.nl).

De factuur van het CAK ontvangt u ongeveer 13 weken nadat SWOM u heeft aangemeld bij het CAK. U kunt een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage op de website van het CAK. Wij wijzen u erop dat u hieraan geen rechten kunt ontlenen.

Als het persoonsgebonden budget niet toereikend is, bijvoorbeeld omdat u kiest voor een duurdere uitvoering, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening.