A A

Menu
Home / Welzijn / Aanbod gezamenlijke diensten / Uw eigen levensverhaal in boekvorm

Uw eigen levensverhaal in boekvorm

“Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar kan alleen achterwaarts begrepen worden.” Deze prachtige quote is heel toepasselijk op uw levensverhaal in boekvorm. Met een speciaal daartoe opgeleide vrijwilliger blikt u terug op uw leven. Of u nu oud bent of jong, de meeste mensen zouden een boek kunnen schrijven over hun leven. Wilt u dat ook? Deel uw verhaal met ons. Uw verhaal wordt opgeschreven en als alles verteld is, krijgt u uw verhaal overhandigd in de vorm van een boek. De kosten om uw levensboek te kopiëren of af te drukken zijn voor uw rekening.

Waarom?
Door het maken van uw levensboek blikt u terug op het leven wat achter u ligt, en blikt u tegelijkertijd vooruit. Wat wilt u nog doen? Wat zijn de thema’s in uw leven. Wat heeft u voor werk gedaan? Vanuit welke overtuigingen heeft u geleefd? Wie was uw vader en wie was uw moeder? Dit is zomaar een willekeurige greep van wat er mogelijk aan u gevraagd wordt. 

Zin van het leven
Bij iedere ontmoeting met de vrijwilliger kijkt u samen of het goed en kloppend op papier staat. Zo nodig wordt er gecorrigeerd en vanzelfsprekend levert u foto’s of ander beeldmateriaal aan om zo een prachtig persoonlijk document te maken. Terugkijkend en herbelevend ontdekt u wellicht wat de rode draad is in uw leven. Vanuit de herbeleving bestaat de mogelijkheid zicht te krijgen op de zin van het leven, zoals het gelopen is. Wat het gekost heeft enerzijds, maar zeker ook wat het geschonken heeft anderzijds.

Aanmelden voor uw levensboek?
Wanneer u zich aanmeldt, zult u eerst een stukje informatie krijgen over onze aanpak. Bij die kennismaking kijken we welke vrijwilliger het beste bij u past, om samen met u uw levensverhaal vorm te geven. Deelname aan dit project is gratis. Alleen de drukkosten van het levensboek zijn – zoals benoemd - voor uw eigen rekening.

Nadat uw boek klaar is, krijgt u dat overhandigd in het bijzijn van genodigden en de vrijwilliger die uw verhaal heeft opgetekend. Het is belangrijk om uw boek de aandacht te geven die het verdient. Het is tenslotte het verhaal van uw leven. Dat kan best emotioneel zijn. Betrek daarom vooral ook vrienden en familie bij de overhandiging van uw boek.

Van iedere verteller wordt een portretfoto gemaakt die prijkt op de voorkant van uw levensboek. Deze foto wordt gemaakt en gesponsord door een professionele fotograaf, Mandy Klinkhamer (All in the picture Fotografie). Wilt u meer informatie over het levensboek, dan kunt u contact opnemen via welzijn@swomontfoort.nl.