A A

Menu
Home / Welzijn / Uw eigen levensverhaal in boekvorm

Uw eigen levensverhaal in boekvorm

“Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar kan alleen achterwaarts begrepen worden.”

Die mogelijkheid biedt de SWOM!

Door het maken van uw levensboek blikt u terug op het leven wat achter u ligt. Wat zijn de thema’s in uw leven. Wat heeft u voor werk gedaan. Vanuit welke overtuigingen heeft u geleefd, wie was uw vader, wie was uw moeder? Zomaar een willekeurige greep van wat mogelijk gevraagd wordt. Samen met een speciaal daartoe opgeleide vrijwilliger kijkt u terug. De vrijwilliger zorgt ervoor dat het vertelde toevertrouwd wordt aan het papier. Bij iedere ontmoeting kijkt u samen of het goed en kloppend op papier staat. Zo nodig wordt er gecorrigeerd en vanzelfsprekend levert u foto’s  of ander beeldmateriaal aan om zo een prachtig persoonlijk dokument te maken.Terugkijkend en herbelevend ontdekt u wellicht wat de rode draad is in uw leven.Vanuit de herbeleving bestaat de mogelijkheid zicht te krijgen op de zin van het leven, zoals het gelopen is. Wat het gekost heeft enerzijds, maar zeker ook wat het geschonken heeft anderzijds.

Wanneer u zich aanmeldt zal de projectleider, Katja Appelman,  in een persoonlijk gesprek het een en ander toelichten en samen met u onderzoeken of het een goed moment in uw leven is om uw verhaal toe te vertrouwen aan het papier.  Daarnaast biedt de kennismaking de mogelijkheid een goede combinatie te maken met een vrijwilliger. Deelname aan dit project is gratis, alleen de  drukkosten van het levensboek zijn voor uw eigen rekening.

Wanneer het vertelde verhaal in boekvorm compleet is dan krijgt u dat overhandigd in het bijzijn van genodigden en de vrijwilliger die uw verhaal heeft opgetekend. Het is belangrijk om het boek de aandacht te geven die het verdiend, het is tenslotte het verhaal van uw leven.

Van iedere verteller wordt een portretfoto gemaakt die prijkt op de voorkant van het levensboek. Deze foto wordt gemaakt en gesponsord door een professionele fotografe, Mandy Klinkhamer.

Coördinator van het levensverhaal: Katja Appelman

E-mail:  k.appelman@swomontfoort.nl