A A

Menu
Home / Welzijn / Aanbod gezamenlijke diensten / Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor wie is het Jeugdfonds Sport & Cultuur?

Kinderen en jongeren moeten lid kunnen worden van een sportclub of lessen op cultuurgebied kunnen volgen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor hun persoonlijke ontwikkeling. Kinderen leren samenwerken, ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair (tussenpersoon). Wilt u het aanvraagformulier de doorverwijskaart inzien of al direct invullen? Dat kan, klikt u op de linkjes in de tekst.

Spelregels

* Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit één gezin gedaan worden.
* Een aanvraag kan alleen gedaan worden via een intermediair. SWOM is een intermediair en kan de aanvraag voor u indienen. Stuur een bericht naar welzijn@swomontfoort.nl of loop even binnen.
* De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de sportclub of instelling waar het kind les heeft.
* Spelregels over de hoogte van de bijdrage of leeftijd van het kind kunnen per gemeente verschillen. Bel voor meer informatie naar onze medewerkers van team Welzijn.
* De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Doe de digitale scan om de mogelijke signalen voor geldproblemen te herkennen.