A A

Menu
Home / Sociaal Team / Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden

Lukt het u niet meer om uw woning schoon en leefbaar te houden? Heeft u ondersteuning nodig bij uw huishoudelijke taken? Is er misschien iemand uit uw sociale netwerk die u kan helpen? Of woont u met meer mensen in uw woning. Dan gaan wij uit van gebruikelijke hulp, deze wordt verleend door de echtgenoot / partner, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten, die tot de leefeenheid behoren. Huishoudelijke hulp is bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken, opruimen en de was doen.

Er zijn ook organisaties die tegen betaling huishoudelijke hulp aanbieden. U kunt hiervoor zelf iemand inhuren. Hieronder volgt een aantal mogelijkheden:

Lukt het u niet om het zelf op te lossen? Dan komt u misschien in aanmerking voor huishoudelijke hulp vanuit de gemeente. Hiervoor moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U staat ingeschreven en woont in Montfoort of Linschoten.
  • U heeft géén recht op Wlz-zorg.
  • U kunt het huishouden niet doen vanwege een ziekte of een beperking.
  • U heeft niet genoeg hulp van mensen in uw omgeving (bijvoorbeeld van uw partner, eventuele kinderen, familie of anderen).

Hoe vraagt u huishoudelijk hulp aan?
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een melding doen bij het sociaal team via sociaalteam@swomontfoort.nl U vermeldt daarbij uw BSN-nummer, adres en telefoonnummer. U ontvangt een ontvangstbevestiging per post van uw melding. Daarna maken wij met u een afspraak voor een gesprek. In dit gesprek onderzoeken wij of u in aanmerking komt voor hulp. De termijn van onderzoek duurt maximaal 6 weken. Hier komt een advies uit voort die naar de gemeente Montfoort gaat. De gemeente Montfoort hanteert een beslistermijn van 2 weken.

Abonnementstarief
Voor hulp bij het huishouden betaalt u een abonnementstarief.