A A

Menu
Home / Welzijn / Signaalpunt tegen Eenzaamheid

Signaalpunt tegen Eenzaamheid

Gezamenlijk de trend doorbreken

Gemeente Montfoort ondersteunt het landelijk actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid te doorbreken. Want eenzaamheid is niet alleen een probleem in grote steden en beperkt zich niet tot ouderen. Ook jonge mensen kunnen zich eenzaam voelen. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat eenzaamheid een landelijk probleem is en dat 11 % van alle Nederlanders ernstig eenzaam is. Dat onderzoek wijst ook uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Met de oprichting van het signaalpunt tegen eenzaamheid zetten we de eerste stap om gezamenlijk eenzaamheid te doorbreken.

Er doen ruim 220 gemeenten en meer dan 140 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee aan het actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Eenzaamheid is een gevoel
Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of alleen. Dat kan komen doordat u mensen in uw omgeving mist. Maar u kunt zich ook eenzaam voelen als u mensen om u heen heeft. Eenzaamheid is vooral een gevoel. Iemand ervaart leegte en verdriet en voelt zich niet verbonden met andere mensen. Hoe eerder eenzaamheid wordt (h)erkend, hoe meer u kunt doen voor uzelf of een ander. Herkent u de signalen?

Signaalpunt tegen Eenzaamheid
Het signaalpunt tegen eenzaamheid is dé plek om hulp te vragen. Maakt u zich zorgen om iemand die eenzaam is? U kunt hulp inschakelen via het signaalpunt. Dat is een laagdrempelige digitale ingang waar iedereen hun zorg over eenzame inwoners kan achterlaten. Iedereen, dus niet alleen professionals van maatschappelijke organisaties, maar ook kappers, banken, huisartsen, sport- of muziekverenigingen of postbezorgers. Maar ook als u zich eenzaam voelt kunt u een signaal afgeven. Deze signalen komen vervolgens terecht bij een medewerker van team Welzijn die voor hulp en ondersteuning kan zorgen. Zet een eerste stap en mail uw zorgen naar signaalpunt@swomontfoort.nl

Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid. Afhankelijk van het ervaren gemis wordt gesproken van emotionele of sociale eenzaamheid. Soms komt het tegelijk voor.

Sociaal eenzaam
Bij sociale eenzaamheid draait het om minder contact hebben met andere mensen dan men wenst. Denk aan het missen van vrienden, kennissen of collega’s. Het sociaal netwerk schiet tekort.

Emotioneel eenzaam
Bij emotionele eenzaamheid mist u de verbondenheid met één of meerdere personen. Een emotionele, hechte band waar u wel behoefte aan hebt. Meestal gaat het om een levenspartner.

Een luisterend oor bij de Luisterlijn
Misschien heeft u behoefte aan een luisterend oor. Gewoon om even met iemand te kunnen praten wanneer u zorgen, verdriet of problemen hebt. Soms kunt of wilt u uw verhaal niet kwijt aan iemand in uw directe omgeving. Bij de Luisterlijn kunt u 24 uur per dag anoniem bellen of e-mailen over wat u dwars zit. Overdag is ook de Luisterlijn Chat open.

Ouderen kunnen zich ook aanmelden bij de Zilverlijn van het Nationaal Ouderenfonds. Een vrijwilliger belt u regelmatig op voor een gezellig praatje of goed gesprek.

Jongeren tussen de 12 en 30 jaar kunnen zich aanmelden bij stichting Join Us. Join Us is een innovatieve stichting die de mentale gezondheid van jongeren met eenzaamheidsgevoelens wil versterken. Zij organiseren digitale meetings en real-life bijeenkomsten op diverse locaties in Nederland. De deelnemers bedenken en organiseren zelf activiteiten die begeleid worden door professionals.

Help een ander
Misschien woont er bij u in de buurt iemand die zich eenzaam voelt. Vermoedt u dat die man of vrouw van een paar deuren verderop geen sociale contacten heeft? Bel eens aan en nodig hem of haar uit voor een kopje koffie. Zulke kleine dingen kunnen voor iemand al een enorme steun zijn. Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid bij anderen. U dus ook! Kijk voor meer tips en inspirerende voorbeelden op Eentegeneenzaamheid.nl.

Heeft u behoefte aan een (telefonisch) gesprek, een maatje of tips om uw eenzaamheid te doorbreken? Neem gerust contact op via 0348-469109 of stuur een e-mail naar signaalpunt@swomontfoort.nl