A A

Menu
Home / Over SWOM / Klachtenreglement SWOM

Klachtenreglement SWOM

Een klacht indienen
De medewerkers en vrijwilligers van SWOM doen hun best om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht hebt. Wij nemen uw klacht en feedback altijd serieus. We beseffen dat er soms iets mis kan gaan in onze dienstverlening of in de relatie met onze medewerkers. SWOM heeft een klachtenreglement waarin beschreven staat hoe we met uw klacht omgaan. Laat u zich niet weerhouden uw klacht in te dienen, want van uw feedback kunnen wij leren en onze dienstverlening verbeteren!

U kunt het Klachtenreglement SWOM downloaden (pdf). Wij vragen u wel om uw klacht eerst te bespreken met de desbetreffende medewerker of vrijwilliger. Misschien is het na het uiten van de klacht snel opgelost of berustte het op een misverstand. Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij SWOM via een brief:

SWOM
T.a.v. de heer J.H. den Adel, directeur
Kasteelplein 5
3417 JG Montfoort

Of per email:
Info@swomontfoort.nl
T.a.v. de heer J.H. den Adel, directeur

SWOM registreert en publiceert alle klachten op een zodanige wijze dat de identiteit van de betrokken personen onherkenbaar is en de situatie wordt in algemene bewoordingen weergegeven. De anonimiteit van de klager wordt zo gewaarborgd. Uw klacht wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.