A A

Menu
Home / Over SWOM / Klachtenreglement SWOM

Klachtenreglement SWOM

Een klacht indienen
De medewerkers en vrijwilligers van SWOM doen hun best om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren maar toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht hebt. Wij nemen uw klacht serieus want we beseffen dat er soms iets mis kan gaan in onze dienstverlening of in de relatie met onze medewerkers. SWOM heeft een klachtenreglement waarin beschreven staat hoe we met uw klacht omgaan.

U kunt het Klachtenreglement SWOM downloaden (pdf). Wij vragen u om uw klacht eerst te bespreken met de desbetreffende medewerker of vrijwilliger.

Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij SWOM via een brief:
SWOM
T.a.v. mevrouw M.A.W. Hamers, directeur
Kasteelplein 5
3417 JG Montfoort

Of per email:
Info@swomontfoort.nl
T.a.v. mevrouw M.A.W. Hamers, directeur

SWOM registreert en publiceert alle klachten op een zodanige wijze dat de identiteit van de betrokken personen onherkenbaar is en de situatie wordt in algemene bewoordingen weergegeven. De anonimiteit van de klager wordt zo gewaarborgd. Uw klacht zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.