A A

Menu
Home / Over SWOM / ANBI status SWOM

ANBI status SWOM

Vindt u hetgeen wat SWOM betekent voor de inwoners van Montfoort en Linschoten ook zo belangrijk? Misschien kent u iemand, een buurman of een familielid, een vriend of misschien wel uw partner die door ons geholpen wordt. Met onze vrijwilligers doen we dat graag en komen we heel ver. Toch zijn er financiële middelen nodig om bepaalde activiteiten te kunnen organiseren. Vanuit dat oogpunt is in 2013 Vrienden SWOM opgericht. Vrienden SWOM heeft sinds de oprichting er onder meer voor gezorgd dat er een SWOM-auto en een rolstoelfiets kwam.

Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort en Linschoten (SWOM) is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan SWOM zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. SWOM staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 41265430. Ons RSIN/Fiscaal nummer is: 0087.38.567

Gunt u ons een gift?
Dank u wel! Namens alle inwoners van Montfoort en Linschoten. Indien u geld wilt overboeken kunt u dat het beste doen ten name van Stichting Vrienden SWOM, IBAN NL09RABO0134608151.

Contactgegevens:
E-mail: info@swomontfoort.nl
Telefoon: 0348-469109
Bezoekadres: Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort

Publicatieplicht Anbi inclusief financieel overzicht 2019 en 2020.