A A

Menu
Home / Sociaal Team / Algemeen Maatschappelijk Werk

Algemeen Maatschappelijk Werk

Het algemeen maatschappelijk werk is er voor alle inwoners van Montfoort en Linschoten vanaf 18 jaar. Ben je jonger, dan verwijzen we je naar het Jeugdteam Montfoort (www.jeugdteammontfoort.nl). Zo nodig werken wij samen met het Jeugdteam.

Iedereen ervaart wel eens problemen in het leven. Meestal kun je de problemen zelfstandig oplossen of misschien met de hulp van familie en/of vrienden. In sommige situaties lukt het niet en dan kun je de ondersteuning van een maatschappelijk werker inschakelen. Er zijn geen kosten aan verbonden en je hebt ook geen verwijzing nodig. Wij bieden hulp en ondersteuning in Montfoort en Linschoten, dichtbij huis. Het maatschappelijk werk kun je helpen bij: verlies en rouw, persoonlijke problemen (bijv. opkomen voor jezelf / somberheid / eenzaamheid en identiteit), geldzaken, relatie en huwelijk, ruzie en geweld, wonen, weer meedoen, werk en echtscheiding.

Hoe werkt het maatschappelijk werk / wat kun je verwachten?
Samen met een maatschappelijk werker ga je op zoek naar een antwoord op jouw vraag. Je hebt één of meer gesprekken met de maatschappelijk werker, afhankelijk van jouw situatie. Je zet jezelf actief in voor de verbetering van jouw leven. De maatschappelijk werker geeft je daarvoor ideeën, tips of oefeningen.

Onze maatschappelijk werkers hebben een beroepsgeheim. De gesprekken die je hebt zijn vertrouwelijk. Op onze website lees je hoe we met jouw privacy omgaan! Wij doen ons best om je zo goed mogelijk te ondersteunen om je verder te helpen, maar mocht je toch ontevreden zijn, dan kun je kijken naar het klachtenreglement op deze website.