A A

Menu
Home / Over SWOM / Het bestuur

Het bestuur

Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort-Linschoten (SWOM) heeft een bestuur dat momenteel uit vier leden bestaat. Zij vergaderen 8 tot 10 keer per jaar. De directeur van SWOM heeft de dagelijkse leiding en sluit aan bij deze vergaderingen . De voorzitter van het bestuur is de heer Hans Elzas.

Het bestuur ziet op hoofdlijnen toe op het goed functioneren van de stichting alsmede op de relatie met de politiek en het ambtelijk apparaat. Dit alles in nauwe samenwerking met de directeur van SWOM. Het bestuur is ook nauw betrokken bij het opstellen van plannen binnen SWOM en toetst de haalbaarheid en het strategisch belang ervan. De leden van het bestuur zetten zich onbezoldigd in.

Heeft u vragen of opmerkingen aan het bestuur, dan kunt u die stellen via het secretariaat: Diana van den Brink. Zij is bereikbaar via d.vandenbrink@swomontfoort.nl 

Het bestuur als volgt samengesteld:

  • Hans Elzas, voorzitter
  • Dries Veldman, secretaris
  • Andre Prins, penningmeester
  • Henk Franken, algemeen bestuurslid


van links naar rechts op de foto: Hans Elzas, Henk Franken, Dries Veldman en Andre Prins