A A

Menu
Home / Over SWOM / Gedragscode en omgangsregels

Gedragscode en omgangsregels

De gedragscode bevat richtlijnen voor alle medewerkers en vrijwilligers van SWOM hoe ze kunnen zorgen voor een veilig werkklimaat. De richtlijnen bieden alle partijen houvast bij twijfel over bepaalde situaties en gedragingen. Deze code geeft de grenzen aan van het handelen. Ze fungeert als toetssteen voor het gedrag van begeleiders jegens cliënten. En de code nodigt uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen binnen de organisatie.

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en cliënten in de organisatie zijn niet eenduidig. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle cliënten in alle situaties gelden. Daarom hebben wij als organisatie voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer zij bij ons komen werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij hen deze gedragscode te ondertekenen.

  1. Gedragscode, richtlijnen ter ondertekening.
  2. Omgangsregels SWOM