A A

Menu
Home / Sociaal Team / Vervoersvoorziening

Vervoersvoorziening

Wanneer u als gevolg van een beperking (en) niet meer met het openbaar vervoer kunt reizen, kunt u een vervoersvoorziening bij ons aanvragen. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening kijken we naar uw gezondheid, uw mogelijkheden en beperkingen bij verplaatsingen buitenshuis. Er zijn meerdere mogelijkheden afhankelijk van de problemen die u ervaart.

Binnen een straal tot 15 km kunt u op doordeweekse dagen gebruik maken van de SWOM-auto. Voor ritjes vanaf 15 kilometer of verder, doordeweeks na 17:00 uur of in het weekend (en dan alle afstanden) kunt u gebruik maken van een Ritmaatje. U moet dan wel een abonnement hebben op de SWOM-auto. Wilt u lid worden? Bel gerust even naar onze receptie om u aan te melden.

Voor regionaal vervoer kunt een aanvraag doen voor een Regiotaxipas, dit is een voorziening vanuit de Wmo. Voor bovenregionaal vervoer bestaat er een landelijke vervoersvoorziening, Valys. Voor meer informatie over de Valys kunt u bellen naar telefoonnummer 0900-9630.

Wanneer u problemen ervaart bij verplaatsingen over de korte -en middellange afstand, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een driewielfiets of scootmobiel.

Zorg in Natura (ZIN)
Bij de verstrekking van een vervoersvoorziening in natura krijgt u de voorziening in bruikleen verstrekt. U kunt de voorziening gebruiken zoveel en zolang u deze nodig heeft en de noodzakelijke reparatie- en onderhoudskosten worden voor u betaald.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Bij een persoonsgebonden budget ontvangt u een geldbedrag waarmee u zelf kunt bepalen welke voorziening u wilt aanschaffen en bij welke leverancier. De gekozen voorziening moet voldoen aan het gestelde eisenpakket. Dit eisenpakket wordt tijdens het indicatieproces door de Wmo-consulent opgesteld. In het indicatiebesluit staat de hoogte van het bedrag. Dit bedrag kan lager zijn dan de daadwerkelijke kosten voor vervoersvoorziening van uw keuze. De eventuele meerkosten van de voorziening zijn dan voor eigen rekening.

Voor reparatie en onderhoud kunt u jaarlijks een apart bedrag aanvragen.

Kosten
Voor een vervoersvoorziening wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. De eigen bijdrage wordt niet door SWOM vastgesteld, maar door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925. U kunt ook de website van het CAK raadplegen (www.hetcak.nl).

De factuur van het CAK ontvangt u ongeveer 13 weken nadat wij u hebben aangemeld bij het CAK. U kunt een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage op de website van het CAK. Wij wijzen u erop dat u hieraan geen rechten kunt ontlenen.