A A

Menu
Home / Vrijwilligers / Vertrouwenscontactpersoon vrijwilligers

Vertrouwenscontactpersoon vrijwilligers

De vrijwilligersraad (VWR)
Wanneer u als vrijwilliger uw steentje bijdraagt, is het soms nog wel eens zoeken: waar kunt u terecht met uw vragen? Waar kunt u een probleem melden? Om dat te ondervangen, is in de zomer van 2016 een vrijwilligersraad (VWR) in het leven geroepen. De Vrijwilligersraad heeft zich de afgelopen jaren o.a. ingezet voor de totstandkoming van het Huishoudelijk Reglement en het ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid. De belangrijkste taak van de vrijwilligersraad was om voor en namens u als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan en inspraak te hebben in dit beleid.

Meer informatie over:
- Het vrijwilligersbeleid.
- Het huishoudelijk reglement van de VWR.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP)
In 2022 is besloten de Vrijwilligersraad op te heffen. De meeste vragen en/of problemen werden door de vrijwilligerscoördinator van SWOM opgepakt en opgelost. Wel heeft het bestuur besloten een vertrouwenscontactpersoon voor de vrijwilligers te benoemen. Daarmee is deze functie onderdeel van het beleid binnen SWOM.

SWOM vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers die zich bij de vrijwilligersactiviteiten inzetten zich sociaal veilig voelen. Zo’n veilige omgeving maken we samen. De vertrouwenscontactpersoon is hét laagdrempelige aanspreekpunt voor de vrijwilligers als het gaat om grensoverschrijdend gedrag [agressie/geweld, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie e.d.].
De vertrouwenscontactpersoon zorgt voor het in stand houden en het verbeteren van de omgangsvormen, welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele vrijwilliger. Binnen de vrijwilligersactiviteiten van SWOM moeten we met elkaar zorgen voor een respectvolle en veilige (werk)omgeving.

Contact
Elke vrijwilliger kan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Elly Bakker is per 1 september 2022 benoemd als vertrouwenscontactpersoon. U kunt haar bereiken via vertrouwenscontactpersoon@swomontfoort.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 06-20868414. Uiteraard zijn deze gesprekken vertrouwelijk.


Elly Bakker, vertrouwenscontactpersoon vrijwilligers