A A

Menu
Home / Sociaal Team / Onafhankelijke cliëntondersteuning bij WMO

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij WMO

Als cliënt kunt u op meerdere manieren worden ondersteund. Ten eerste natuurlijk door het sociaal team en/of de instelling waar u hulp van krijgt. Daarnaast is er ook onafhankelijke cliëntondersteuning.

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij Wmo
Cliëntondersteuning helpt mensen om zo veel mogelijk zelf de regie te houden. Cliëntondersteuners kunnen helpen om:

  • de hulpvraag duidelijker te krijgen
  • keuzes te maken
  • de juiste hulp te organiseren
  • verschillende hulpsoorten op elkaar af te stemmen.

Cliëntondersteuning duurt in principe maar kort. De duur is afhankelijk van de vragen waar mensen mee zitten. Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn.

Recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning
Alle cliënten, van jong tot oud, hebben wettelijk recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Uw gemeente zorgt, indien gewenst, voor de beschikbaarheid van cliëntondersteuning voor maatschappelijke hulpvragen. Gemeenten zijn ondermeer verantwoordelijk voor cliëntondersteuning voor cliënten die onder de Wmo vallen.

Gemeente Montfoort heeft de onafhankelijke cliëntondersteuning bij MEE ingekocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

MEE Utrecht, Gooi & Vecht
T 030-264 22 55
clientondersteuning@mee-ugv.nl
www.mee-ugv.nl