A A

Menu
Home / Sociaal Team / Rolstoel

Rolstoel

Wanneer u langer dan zes maanden van een rolstoel afhankelijk bent, kunt u deze aanvragen bij de Wmo.  Als u een rolstoel wilt aanvragen, kijken we met u naar uw gezondheid, uw mogelijkheden en beperkingen en de noodzaak tot zittend verplaatsen.

Heeft u kortdurend een handbewogen rolstoel nodig dan kunt u deze bij ons lenen (in het SWOM DoeMeeHuis). Ook kunt voor een periode tot zes maanden gratis een rolstoel lenen bij de thuiszorgwinkel.

Zorg in Natura
Bij de verstrekking van een rolstoel in natura krijgt u de voorziening in bruikleen verstrekt. U kunt de voorziening gebruiken zoveel en zolang u deze nodig heeft. De noodzakelijke reparatie- en onderhoudskosten worden voor u betaald.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Bij een persoonsgebonden budget ontvangt u een geldbedrag waarmee u zelf kunt bepalen welke voorziening u wilt aanschaffen en bij welke leverancier. De gekozen voorziening moet voldoen aan het gestelde eisenpakket. Dit eisenpakket wordt tijdens het indicatieproces door de Wmo-consulent opgesteld. In het indicatiebesluit staat de hoogte van het bedrag. Dit bedrag kan lager zijn dan de daadwerkelijke kosten voor de rolstoel van uw keuze. De eventuele meerkosten van de voorziening zijn dan voor eigen rekening.

Voor reparatie en onderhoud kunt u jaarlijks een apart bedrag aanvragen.

Kosten
Voor een rolstoel wordt geen eigen bijdrage gevraagd.