A A

Menu
Home / Sociaal Team / Rolstoel

Rolstoel

Wanneer u langer dan zes maanden of zelfs blijvend van een rolstoel afhankelijk bent, kunt u deze bij ons aanvragen.

Om te beoordelen of u in aanmerking kunt komen voor een rolstoel, kijken we naar uw gezondheid, uw mogelijkheden en beperkingen en de noodzaak tot zittend verplaatsen. SWOM zorgt ervoor dat u de rolstoel krijgt die het beste bij u en uw situatie past. Dat kan een handbewogen rolstoel, een elektrische rolstoel, een sportrolstoel of een aangepaste kinderwagen zijn. Indien u specifieke wensen heeft, zijn de meerkosten voor uw eigen rekening. Heeft u de handbewogen rolstoel voor een korte periode nodig dan kunt u deze bij ons lenen.

Natura
Bij de verstrekking van een rolstoel in natura krijgt u de voorziening in bruikleen verstrekt. U kunt de voorziening gebruiken zoveel en zolang u deze nodig heeft en de noodzakelijke reparatie- en onderhoudskosten worden voor u betaald.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Bij een persoonsgebonden budget ontvangt u een geldbedrag waarmee u zelf kunt bepalen welke voorziening u wilt aanschaffen en bij welke leverancier. De gekozen voorziening moet voldoen aan het gestelde eisenpakket. Dit eisenpakket wordt tijdens het indicatieproces door de Wmo-consulent opgesteld. In het indicatiebesluit staat de hoogte van het bedrag. Dit bedrag kan lager zijn dan de daadwerkelijke kosten voor de rolstoel van uw keuze. Voor reparatie en onderhoud kunt u jaarlijks een apart bedrag aanvragen.

Kosten
Voor een rolstoel wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Als het persoonsgebonden budget niet toereikend is, bijvoorbeeld omdat u kiest voor een duurdere uitvoering, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening.