A A

Menu
Home / Welzijn / Interculturele Contactgroep

Interculturele Contactgroep

Onze samenleving bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen; ook in Montfoort en Linschoten. Maar wat weten die verschillende groepen van elkaar? Kent u als Nederlander uw buitenlandse buren? En kennen zij u? De Interculturele Contactgroep Linschoten wil het onderlinge contact bevorderen om zo meer begrip te kweken voor elkaar en over de verschillende levenswijzen en culturen.

Wat doet de groep?

 • Promoten dat mensen samen iets ondernemen (koffiemiddagen, picknicken);
 • Organiseren van Taalontmoetingen, cursus ‘ Opvoeden en zo’;
 • Excursies organiseren met educatief karakter (bibliotheek, eendenkooi, landgoed, streekmuseum, bezoekerscentrum Abrona, Fort v d Democratie);
 • Thuiscontacten onderhouden (kraamvisite, condoleren, hulp bij formulieren, gezelligheid);
 • Cultuuruitwisseling (burendag);
 • Ondersteunend zijn naar instanties zoals gemeente, woningbouwvereniging, rechtspraak, zorginstellingen, enz.

Wat is het doel?

 • Bevordering van de contacten tussen de verschillende culturen;
 • Uitwisselen van culturele waarden;
 • Bijdragen aan integratie door:
  • wederzijds begrip
  • wegwijs maken
  • taalontmoetingen

U kunt meedoen aan de gezellige bijeenkomsten of taalmaatje worden. Contactpersoon binnen SWOM is Katja Appelman, team welzijn.
Contactpersoon Interculturele contactgroep is Gesine Alkema-Westphal. Zij is bereikbaar op 0348-418561 of per mail: gesine.alkema@ziggo.nl