A A

Menu
Home / Welzijn / Aanbod gezamenlijke diensten / Interculturele Contactgroep

Interculturele Contactgroep

Onze samenleving bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen; ook in Montfoort en Linschoten. Wat weten die verschillende groepen van elkaar? Kent u als Nederlander uw buitenlandse buren? Kennen zij u? De Interculturele Contactgroep wil het onderlinge contact bevorderen om zo meer begrip te kweken voor elkaar en te leren over de verschillende levenswijzen en culturen.

Wat doet de groep?
De Interculturele Contactgroep organiseert activiteiten om mensen zoveel mogelijk bij elkaar te brengen.

Bijvoorbeeld:

* Elke donderdag is er tussen 08.45 uur en 11.45 uur een bijeenkomst voor vrouwen, die de Nederlandse taal beter willen leren en meer willen leren over de Nederlandse cultuur en gebruiken.
* Koffiemiddagen en picknicks.
* Taalontmoetingen en cursus ‘ Opvoeden en zo’.
* Excursies met educatief karakter, zoals uitjes naar de bibliotheek, de eendenkooi, een landgoed, het streekmuseum, het bezoekerscentrum Abrona en Fort van de Democratie.
* Thuis contacten onderhouden, met onder andere kraamvisite, condoleren, hulp bij formulieren en gewone alledaagse gezelligheid.
* Cultuuruitwisseling bij Burendag.
* Ondersteuning bij omgang met instanties, zoals de gemeente, de woningbouwvereniging, bij rechtspraak en met zorginstellingen.

Taalmaatje worden of taalmaatje nodig?
Wanneer u uw kennis van de Nederlandse taal wilt verbeteren, kunt u beroep doen op een taalmaatje. Dat geldt voor iedereen die zichzelf beter wil leren uitdrukken! Een taalmaatje helpt u de Nederlandse taal beter begrijpen, en leert u om uzelf beter uit te drukken of te schrijven. Samen met uw taalmaatje gaat u werken aan uw taalbeheersing. Natuurlijk met het lesmateriaal dat u ter beschikking wordt gesteld. Wilt u zelf een taalmaatje worden? Dat kan natuurlijk ook. Als taalvrager en taalmaatje kunt u terecht bij de coördinator vrijwilligers. Die helpt u graag verder.

Onmoetingsmiddag
Eén keer in de 5/6 weken organiseert de Interculturele Contactgroep (locatie Linschoten) op dinsdag een ontmoetingsmiddag tussen 13:15 uur en 14:45 uur. Iedereen is welkom! U kunt dus zo binnenlopen.

Wilt u meedoen aan de gezellige bijeenkomsten of taalmaatje worden? Uw contactpersoon is Gesine Alkema-Westphal. Zij is bereikbaar op 0348-418561 of per mail: gesine.alkema@ziggo.nl.