A A

Menu
Home / Vrienden SWOM / ANBI status

ANBI status

Stichting Vrienden SWOM is ingeschreven in de KvK onder nummer 56219547. Het RSIN/Fiscaal nummer is: 8520.26.663.

Postadres:
Stichting Vrienden SWOM 
p/a Kasteelplein 5
3417 JG Montfoort

Doelstelling: 
Stichting Vrienden SWOM is in 2013 opgericht en stelt zich ten doel extra financiële middelen te verzamelen om SWOM te ondersteunen bij haar doelstelling. Vrienden SWOM helpt bij de realisatie van activiteiten in Montfoort en Linschoten vanuit de visie dat welzijn voor een ieder betekent: ‘de regie over het eigen leven behouden’. 

Financieel jaaroverzicht 2015 t/m 2020

Bestuurders:
Voorzitter: Irene van Deventer
Bestuurslid: Francine Staatsen
Penningmeester: Jan Maarten Verbeek
Vertegenwoordiger vanuit SWOM: Conny te Lintelo

Beloningsbeleid
De bestuurders van Vrienden SWOM zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in. Vrienden SWOM heeft geen directie of personeel.

Activiteiten in 2020
Door de coronacrisis hebben er geen activiteiten plaats kunnen vinden. Inkomsten zijn gegenereerd uit kleine donaties, een legaat en de inkomsten van 'De Sluis'. Het legaat en de inkomsten van 'De Sluis' komen ten goede aan ontmoetingscentrum 't Bakkershuis in Montfoort.

ANBI status
Voor het gemak. U hoeft het niet meer te checken: Vrienden SWOM heeft een ANBI status. Deze giften zijn daarom, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Fiscaal extra aantrekkelijke opties zijn schenking bij notariële akte of legaat. Raadpleeg hiervoor uw notaris.