A A

Menu
Home / Ontmoetingscentrum t Bakkershuis als succesformule

Ontmoetingscentrum t Bakkershuis als succesformule

Op donderdag 2 maart 2023 organiseert ontmoetingscentrum ’t Bakkershuis haar maandelijkse informatieavond in zalencentrum Sint Joseph. Dit keer is het thema: Een kijkje in ’t Bakkershuis. De avond begint om 19:30 uur en de toegang is gratis.

Laat mensen met geheugenklachten en beginnende dementie zelf de activiteiten bepalen
In ontmoetingscentrum ’t Bakkershuis in Montfoort bepalen mensen met beginnende dementie zelf welke activiteiten ze willen organiseren. Hier staat niet de ziekte op de voorgrond, maar draait alles om interesses, behoeften, kennis en talenten van de deelnemers. ’t Bakkershuis is meer dan alleen een ontmoetingscentrum; het is ook een advies- en informatiecentrum. Vijf dagen per week kunnen inwoners van Montfoort en Linschoten binnenlopen voor vragen en advies. Onlangs stond in de Inspiratiewijzer Dementie een prachtig verhaal over het ontmoetingscentrum 't Bakkershuis. Wij nodigen u graag uit om dit artikel te lezen?

Ervaringsdeskundigen zelf aan het woord
Deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij de dagelijkse organisatie geven samen met coördinator, Marjon de Jong, een inkijkje. Zij vertellen u wat zij doen en waarom zij (zo graag) naar ’t Bakkershuis gaan. Daarnaast vertelt Marjon ook over de landelijke aandacht die er voor ’t Bakkershuis is. Ze geeft u uitleg over de landelijke ontwikkelingen en de opdracht van het Ministerie van VWS aan de gemeentes. Ook informeert zij u over de meerwaarde van ’t Bakkershuis binnen onze lokale samenleving, en vooral welk besparend effect het ontmoetingscentrum heeft op de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw).

Voorlichtingsactiviteiten vanuit ontmoetingscentrum ’t Bakkershuis
U bent op donderdag 2 maart 2023 van harte welkom in zalencentrum Het Sint Joseph, Heiliglevenstraat 4 in Montfoort. Ontvangst: 1900 uur en aanvang: 19:30 uur. De toegang is gratis. Tijdens deze informatieavond kunt u een vrijwillige donatie geven t.b.v. soortgelijke voorlichtingsactiviteiten.