A A

Menu
Home / Mensen met dementie moeten emanciperen

Mensen met dementie moeten emanciperen

Verpleegkundig consulent Dementie bij het Alzheimercentrum VUmc Freek Gillissen heeft een duidelijke visie op de zorg voor mensen met dementie en hun huidige plek in onze maatschappij. Als gastspreker komt hij hierover vertellen tijdens de informatieavond dementie op 1 februari aanstaande in zalencentrum Sint Joseph in Montfoort. De informatieavond begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Erbij horen
“Gezelschap, het gevoel er nog bij te horen. Dat is onmisbaar voor iemand met dementie”, zegt Freek. Maar maak het klein. Blijf bij je gevoel. Stel, je bent gewend om altijd met twee echtparen te klaverjassen. Opeens kan één van de vier niet meer meedoen. Moet je dan die bijeenkomst schrappen, of er gewoon een andere invulling aan geven? Freek vervolgt “Wat onze samenleving echt moet weten, is dat mensen met dementie helemaal niet zulke hoge eisen stellen aan de hulp die zij nodig hebben. Stop met praten, pak iemand beet en laat je liefde voelen. Gewoon gezelschap, een kop thee, in de buurt zijn. Het gevoel dat ze erbij mogen horen. Dat is vaak de essentie van de hulpvraag.”

Betrokkenheid van de omgeving
Vroeger was dementie een onderdeel van onze maatschappij. Als je de boerderij van je vader overnam, dan kreeg je opa erbij. Daar zijn wij niet meer op ingesteld. Volgens Freek moeten mensen met dementie emanciperen. Nu zitten ze vaak opgesloten in dagopvangcentra of verpleeghuizen. Als we de maatschappij leren hoe met dementie om te gaan, dan is dat minder nodig. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk geeft hij uitleg, beantwoordt hij vragen en gaat hij met u in gesprek.

Deze avond is niet alleen bedoeld voor mantelzorgers en hun naasten, maar juist ook voor de zorg- en hulpverleners, beleidsmedewerkers van organisaties en bedrijven die te maken hebben met de mens met dementie.