A A

Menu
Home / Vrienden SWOM

Vrienden SWOM

Waarom ‘Stichting Vrienden SWOM’?

Stichting Vrienden SWOM is, in 2013, opgericht en stelt zich ten doel extra financiële middelen te verzamelen om SWOM te ondersteunen bij haar doelstelling. Vrienden SWOM helpt bij de realisatie van activiteiten in Montfoort en Linschoten vanuit de visie dat welzijn voor een ieder betekent: ‘de regie over het eigen leven behouden’.

Wat doen wij met uw bijdrage?

Sinds de oprichting van Stichting Vrienden SWOM is aan de volgende activiteiten vorm gegeven, of wordt er hard gewerkt aan:

De aanschaf van een ‘SWOM-auto’. Hiermee verzorgen vrijwilligers het ‘vervoer van deur tot deur’ binnen en rond de woonkernen. De auto wordt al geruime tijd intensief gebruikt.

De aanschaf van een rolstoelfiets waarmee mensen op hun eigen rolstoel kunnen genieten van rondritten in hun omgeving.

De aanschaf van een ‘bakfiets’ waarmee allerlei activiteiten van het ‘SWOM DoeMeeHuis’ worden ondersteund.

Sparen voor de toekomstige vervanging van de ‘SWOM-auto’.

Hoe wordt u Vriend van SWOM?

U kunt uw gift storten op rekening NL09RABO0134608151 t.n.v. Stichting Vrienden SWOM.

U kunt onze collectebus gebruiken om op uw (verjaardags)feest neer te zetten.

U kunt jaarlijks een vaste bijdrage overmaken. Gebruik daarvoor het machtigingsformulier.

Deze giften zijn, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Fiscaal extra aantrekkelijke opties zijn schenking bij notariële akte of legaat. Raadpleeg hiervoor uw notaris.

Vrienden SWOM heeft een ANBI status.