A A

Menu
Home / Sociaal Team / Welzijnsconsulent

Welzijnsconsulent

Bij SWOM gaan we er vanuit dat iedereen er toe doet. Jong of oud, met of zonder beperking. Iedereen wil graag participeren, meedoen in de samenleving. Iedereen wil graag zelf vorm geven aan zijn leven en leefomgeving. Liefst in eigen buurt, met of zonder hulp van een ander. Soms lukt dit niet (meer) en kan het fijn of nodig zijn om samen met iemand naar oplossingen te zoeken.

De welzijnsconsulent van SWOM weet de weg in regelingen en voorzieningen, kan adviseren en bemiddelen op gebied van wonen welzijn en zorg.
Enkele voorbeelden:

  • • U heeft een beperking en zoekt naar een goede oplossing in de vorm van een hulpmiddel, bijvoorbeeld een rolstoel, tillift of douchestoel.
  • • U hebt een dierbare verloren of u bent bang vergeetachtig te worden. Waar kunt u terecht?
  • • U zou meer zorg willen of misschien wilt u verhuizen. Kan dit of hoe pakt u dit aan?

• U heeft hulp nodig bij klussen in en om het huis, kunt u gebruik maken van de klussendienst van SWOM?
• U wilt informatie over vervoer, personenalarmering of maaltijdvoorziening.

De welzijnsconsulent wil zich inzetten voor alle inwoners in de gemeente Montfoort en Linschoten. Inwoners die informatie en advies of tijdelijk ondersteuning nodig hebben op gebied van wonen, zorg, welzijn of financiën kunnen hiervoor bij de welzijnsconsulent terecht. Daarnaast kan de welzijnsconsulent ook informeren en adviseren aan familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers van de betrokkene.

De welzijnsconsulent is een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De welzijnsconsulent onderzoekt samen met de betrokkene(n) wat er nodig is om de regie van het leven in eigen hand te kunnen houden. De welzijnsconsulent staat u bij:

• door samen de vragen en problemen op een rijtje te zetten,
• door samen naar oplossingen te zoeken,
• door informatie, advies of tijdelijke begeleiding/ondersteuning te geven,
• door te bemiddelen of door te verwijzen naar andere instanties,
• door contact te houden tot de mogelijke oplossingen bereikt zijn en de regie weer in eigen hand is.

Samen met de welzijnsconsulent kunt u ook kijken of een individuele hulpmiddel, bijv. een scootmobiel of een douchestoel een goede oplossing is zodat u in staat gesteld wordt zolang als mogelijk zelfstandig te leven.

De welzijnsconsulent komt meestal bij u thuis op bezoek.