A A

Menu
Home / Sociaal Team / Van AWBZ naar WMO

Van AWBZ naar WMO

Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert de overheid de komende jaren veranderingen door. Zo verdwijnt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ, zoals die nu bestaat. Ook neemt de overheid maatregelen zodat mensen langer thuis zorg kunnen krijgen. Op die manier kunnen mensen over hun eigen leven blijven beslissen. Het kabinet wil dat op termijn ook intensieve zorg zoveel mogelijk thuis wordt gegeven. Nu is dat nog geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Straks is dat geregeld in de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo).’

Wie doet wat in 2015

Het kabinet hervormt de AWBZ vanaf 2015 ingrijpend. Het Rijk betaalt dan alleen nog de zwaarste, langdurige zorg. Lichtere zorg gaat naar de gemeenten of naar de zorgverzekeraar.

De taakverdeling ziet er vanaf 2015 zo uit:

  • Gemeenten: zorg aan huis
    Gemeenten gaan zorgen voor de ondersteuning aan huis, dagbesteding en begeleiding.

  • Zorgverzekeraars: medische zorg
    De zorgverzekering regelt medische zorg, zoals persoonlijke verzorging en verpleging.

  • Rijksoverheid: langdurige, zware zorg
    Er komt een nieuwe wet voor de meest kwetsbare mensen met een beperking in instellingen: ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen die echt niet thuis kunnen blijven wonen. Deze nieuwe wet, Wet Langdurige Zorg, gaat de huidige AWBZ vervangen.

In de gemeente Montfoort voert de SWOM een groot deel van deze taken voor de gemeente uit. Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u zich wenden tot de SWOM met vragen over dagbesteding en begeleiding en ondersteuning thuis.

Mensen die nu een indicatie begeleiding of dagbesteding hebben worden allemaal thuis bezocht door een medewerker van de SWOM. Wij willen samen met u in kaart brengen hoe uw ondersteuning er nu uitziet.

Heeft u een indicatie die na 2015 afloopt dan kunt u de ondersteuning behouden in 2015. Loopt de indicatie af in 2015 dan nodigen wij u uit voor een gesprek waarin wij de ondersteuning opnieuw gaan bekijken. De inzet van familie, vrijwilligers zal een grotere rol gaan spelen bij de ondersteuning.

SWOM gaat niet zelf dagbesteding verzorgen. Dit blijven de bestaande aanbieders doen waarmee de gemeente Montfoort en Linschoten een inkoop contract mee heeft. Dit zijn ook nieuwe aanbieders.

SWOM zoekt wel naar nieuwe goedkopere oplossingen voor mensen die bijvoorbeeld een lichtere ondersteuning nodig hebben, zo is gekozen voor het DoeMeeHuis. Maar ook voor het maatjesproject waarbij vrijwilligers naast de huidige begeleiding een grote rol spelen in de ondersteuning. Zo kennen we inmiddels de vrijwilligers die wekelijks de administratie bijhouden bij mensen die hiertoe niet in staat zijn. Of bijvoorbeeld de vrijwilliger die wekelijks gaat wandelen met een inwoner met een stoornis in het autistisch spectrum. Hierdoor krijgt de cliënt de aandacht die hij behoeft maar wordt ook de mantelzorger even voor een paar uur ontlast.

Voor meer informatie kunt u naar: www.hoeverandertmijnzorg.nl