A A

Menu
Home / Montfoort Dementievriendelijk!

Montfoort Dementievriendelijk!

Het aantal mensen met dementie neemt ook in onze gemeente toe! Dit betekent ook dat er meer mantelzorgers komen en dat meer inwoners en organisaties in onze gemeente in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met dementie. De grootste wens van mensen met dementie – én hun mantelzorgers - is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Deel blijven nemen aan het gewone leven is voor hen erg belangrijk. Daarbij hebben zij wel de hulp van hun omgeving nodig! Wanneer mensen meer weten over dementie kunnen zij het eerder (h)erkennen en weten ze beter hoe goed om te gaan met de groeiende groep mensen die met deze ziekte te maken heeft.

Donderdag 14 juni is er in het Huis van Montfoort een ‘aftrapbijeenkomst’ geweest met als onderwerp Montfoort Dementievriendelijke gemeente! Samen dementievriendelijk is een landelijke campagne die jullie wellicht al kennen van de commercials op TV. De campagne richt op het verhogen van kennis van dementie en het goed omgaan met mensen met dementie in onze maatschappij. Er wordt aandacht gevraagd voor het onderwerp dementie en het bespreekbaar maken.  

SWOM en gemeente Montfoort zijn al jaren heel actief voor inwoners die te maken hebben met dementie, maar wil zich de komende jaren nog meer gaan inzetten om Montfoort dementievriendelijker te maken. Tijdens de bijeenkomst waren er 32 afgevaardigden vanuit verschillende Montfoortse (vrijwilligers)organisaties, bedrijven, geloofsgemeenschappen aanwezig maar ook een aantal mantelzorgers en mensen met dementie. Het was indrukwekkend om de verhalen en voorbeelden te horen van een aantal mensen met dementie en hun mantelzorgers waar zij in de praktijk tegen aan lopen. Er is, in kleine groepjes, met elkaar gepraat en er zijn ideeën op papier gezet waar een kleine kerngroep de komende maanden/ jaren mee aan de slag zal gaan.

We zullen u op de hoogte blijven houden over onze plannen en activiteiten via onze website (social)media en de regionale kranten. Wilt u zich inzetten en/of heeft u vragen of ideeën dan kunt u contact opnemen met SWOM.