A A

Menu
Home / Sociaal Team / Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden

Wanneer u door ziekte of een andere beperking niet meer in staat bent om de huishoudelijke taken zelfstandig uit te voeren, dan kunt u hulp bij het huishouden aanvragen.

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden, kijken we naar uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie. Wanneer er volwassen huisgenoten zijn die fysiek in staat zijn huishoudelijke taken uit te voeren, wordt verwacht dat zij dit doen. Oudere kinderen kunnen ook een bijdrage leveren (vanaf 16 jaar). Ook wordt bekeken of andere voorzieningen toereikend zijn, zoals kinderopvang, boodschappendienst of een maaltijd aan huis.

Het sociaal team schrijft een advies voor de gemeente, inclusief het aantal uren en waarvoor die worden ingezet. U kunt kiezen of u wilt dat de zorg wordt geregeld door een thuiszorgorganisatie (ZIN) of dat u zelf op zoek gaat naar een huishoudelijke hulp (PGB).

Zorg in natura (ZIN)
Bij zorg in natura geeft de gemeente opdracht aan de gecontracteerde thuiszorgorganisatie van uw keuze om de hulp bij het huishouden te leveren. Uw hulp wordt betaald door zijn of haar werkgever en is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Als uw vaste hulp ziek is, regelt de organisatie een vervanger.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Bij een persoonsgebonden budget kunt u zelf bepalen wie en wanneer men bij u langs komt om de huishoudelijke taken te verrichten. In het indicatiebesluit staat de hoogte van het bedrag. Het toegekende PGB wordt als een trekkingsrecht ter beschikking gesteld. De uitbetaling wordt door de SVB in opdracht van de PGB- houder aan de hulpverlener uitgekeerd. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de aansturing van uw zorg.

Abonnementstarief
Voor hulp bij het huishouden (ZIN en PGB) wordt een abonnementstarief in rekening gebracht. De hoogte van het abonnementstarief wordt niet door SWOM vastgesteld, maar door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925. U kunt ook de website van het CAK raadplegen (www.hetcak.nl). U kunt een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage op de website van het CAK. Wij wijzen u erop dat u hieraan geen rechten kunt ontlenen. Als het persoonsgebonden budget niet toereikend is, bijvoorbeeld omdat u kiest voor een duurdere uitvoering, dan zijn de meerkosten voor eigen rekening. De factuur van het CAK ontvangt u ongeveer 13 weken nadat de zorgorganisatie u heeft aangemeld bij het CAK.