A A

Menu
Home / Sociaal Team / Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden

Bent u door ziekte, vanwege een handicap of een andere beperking niet meer in staat om het huishouden of uw gezin zelfstandig draaiend te houden? Dan kunt u hulp bij het huishouden aanvragen. Denk hierbij aan huishoudelijke werkzaamheden zoals stofzuigen, onderhouden sanitair, stoffen of de was verzorgen.

Om te beoordelen of u in aanmerking kunt komen voor hulp bij het huishouden, kijken we naar uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie. U komt bijvoorbeeld niet in aanmerking als u huisgenoten heeft die fysiek in staat zijn de huishoudelijke taken van u over te nemen. Ook van kinderen wordt, naar gelang de leeftijd, verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het huishouden. Daarnaast wordt bekeken of mogelijk andere voorzieningen toereikend zijn, zoals kinderopvang, boodschappendienst of een maaltijd aan huis.

SWOM maakt een besluit waarin staat wat voor hulp u nodig heeft en de hoeveelheid uren. U kunt zelf kiezen of u wilt dat de zorg wordt geregeld door een thuiszorgorganisatie of dat u zelf op zoek gaat naar een huishoudelijke hulp.

Natura

Bij hulp in natura geeft SWOM opdracht aan de thuiszorgorganisatie (van uw keuze) om de hulp bij het huishouden te leveren. Uw hulp wordt betaald door zijn of haar werkgever en is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Als uw vaste hulp ziek is, regelt de organisatie een vervanger.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Bij een persoonsgebonden budget kunt u zelf bepalen wie en wanneer er bij u langs komt om de huishoudelijke taken te verrichten. In het indicatiebesluit staat de hoogte van het bedrag. Het toegekende PGB wordt als een trekkingsrecht ter beschikking gesteld. De uitbetaling wordt door de SVB in opdracht van de PGB- houder aan de hulpverlener uitgekeerd. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de aansturing van uw zorg.

Kosten

Voor hulp bij het huishouden (natura en PGB) wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. De eigen bijdrage wordt niet door SWOM vastgesteld, maar door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK via telefoonnummer 0800-1925. U kunt ook de website van het CAK raadplegen (www.hetcak.nl).

De factuur van het CAK ontvangt u ongeveer 13 weken nadat de thuiszorgorganisatie u heeft aangemeld bij het CAK. U kunt een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage op de website van het CAK. Wij wijzen u erop dat u hieraan geen rechten kunt ontlenen.