A A

Menu
Home / Evaluatie pilot Wijk GGZ

Evaluatie pilot Wijk GGZ

Op 1 december 2019 startte Heidi Habben Jansen met de pilot wijk GGZ ; een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Doel van deze pilot was dat signalering, zorg en ondersteuning voor deze doelgroep tijdig, adequaat en in samenhang worden geboden. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat mensen verder in de problemen komen, de situatie escaleert of maatschappelijke onrust ontstaat.

Heidi heeft een verslag geschreven waarin achtergrond, cijfers, casussen en conclusies met aanbevelingen voor de gemeente Montfoort zijn uitgelegd. Belangrijkst punten zijn: inwoner centraal blijven stellen, lokale samenwerkingsafspraken waarborgen en integraal werken met goede afstemming in regievoering. Wil je het volledige veslag lezen? Klik op deze link.