A A

Menu
Home / Vrijwilligers / De vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad (VWR)
Wanneer u als vrijwilliger uw steentje bijdraagt, is het soms nog wel eens zoeken: waar kunt u terecht met uw vragen? Waar kunt u een probleem melden? Om dat te ondervangen, is in de zomer van 2016 een vrijwilligersraad (VWR) in het leven geroepen.

De belangrijkste taak van de vrijwilligersraad is om voor en namens u als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan en inspraak te hebben in het vrijwilligersbeleid.

  • De VWR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers in de organisatie en voert daarvoor tenminste tweemaal per jaar overleg met de directie.
  • De VWR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en directie met betrekking tot beleidsaangelegenheden op het terrein van vrijwilligerswerk.
  • De VWR doet voorstellen aan het bestuur en directie over zaken die vrijwilligers ter harte gaan.
  • Vrijwilligers kunnen de VWR aanspreken over zaken die hun vrijwilligerswerk betreffen.

Elke vrijwilliger kan dus een beroep doen op de vrijwilligersraad bij vragen of problemen met betrekking tot het vrijwilligerswerk. De VWR bestaat uit Ton van der Made en Elly Bakker. De vrijwilligersraad zoekt een nieuw lid. Heeft u belangstelling, dan kunt u een bericht sturen naar de vrijwilligersraad.

Contact
U kunt één van de leden van de vrijwilligersraad aanspreken of een mail sturen naar vrijwilligersraad@swomontfoort.nl.

 

Meer informatie over:
- Het vrijwilligersbeleid
- Het huishoudelijk reglement van de VWR