A A

Menu
Home / Cliënttevredenheidsonderzoek: Wat zijn de resultaten?

Cliënttevredenheidsonderzoek: Wat zijn de resultaten?

De inwoner staat centraal binnen SWOM. Maar hoe weten we wat de inwoner wil? Eind vorig jaar werd hiervoor het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder de deelnemers van de formulierenhulp, afnemers van de maaltijdservice en de leden van de SWOM auto. Zes vragen werden hen voorgelegd. De resultaten waren zeer positief.

Doel
De doelstelling van clïenttevredenheidsonderzoek is om ervaringen (positief en negatief), behoeften en wensen te inventariseren. Dat geeft ons een goed beeld hoe de inwoners / deelnemers onze dienstverlening ervaren.

Wij willen de deelnemers bedanken voor hun feedback, hier zullen wij zeker mee aan de slag gaan.

Resultaten: Formulierenhulp
Resultaten: Maaltijdservice
Resultaten: SWOM auto