A A

Menu
Home / Welzijn / Aanbod gezamenlijke diensten / Alarmering

Alarmering

Personenalarmering garandeert persoonlijke hulp in geval van nood. Met een druk op de knop krijgt u zo snel mogelijk hulp. Dit geeft een veilig gevoel. U komt voor personenalarmering in aanmerking als u door leeftijd, ziekte of handicap het risico loopt in een noodsituatie te raken. Bij personenalarmering gaat het om meer dan alleen de apparatuur. Er zijn ook mensen bij betrokken die hulp verlenen. Deze hulpverleners kiest u zelf. Dit kunnen buren, familie of kennissen zijn. Van hen wordt verwacht dat zij, na telefonische oproep van de centrale, bereid zijn hulp te verlenen. Heeft u geen hulpverleners om u heen dan kunt u een beroep doen op de thuiszorg.